Kontakt:

Lieskovská cesta 1, P.O.Box 23
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: 042-444 05 00
mobil: 0905 641 943
e-mail: presmont@presmont.sk

Zametacie zariadenie

pre stavebné stroje, traktory, malotraktory a komunálne stroje.

Nesené zametače slúžia na zametanie dvorov, ulíc, výrobných hál, parkovísk, stavenísk a ostatných plôch pri
celoročnom nasadení. Sú určené pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí sa pohybujú.
Možnosti použitia a výkonnosť závisí iba na zvolenom nosiči. Pripájajú sa na čelný upínač alebo zadný trojbodový
záves.  Pohon je od vývodového hriadeľa alebo hydromotora. Zametače sú jednoduchej robustnej stavebnicovej
konštrukcie. Zametač je možné si objednať v základnom prevedení, alebo aj s príslušenstvom ako je vaňa
na nečistoty, bočný primetací kotúč, kropenie a pod. Veľký výber zametacích kartáčov dovolí nasadenie
zametača vo všetkých podmienkach. Možné natočenie v rozsahu 0 - 20o.

Kartáče môžu byť: polypropylénové alebo mix  (polypropylén/ocel)

Veľkou výhodou oproti iným typom zametačov je opačná rotácia zametacieho kartáča oproti
otáčaniu kolies nosiča, čo prispieva k dôkladnejšiemu pozametaniu plochy.
Ďalšou podstatnou výhodou je pozdĺžne a priečne kopírovanie terénu zametačom.

Technické údaje na jednotlivé typy zametačov Vám poskytneme na vyžiadanie, podľa typu nosiča, na ktorý
by ste ho chceli namontovať.


Pasívny lištový zametač SM

Zametače SM sú profesionálnou voľbou pre jednoduché a efektívne zametanie a čistenie. Robustná oceľová

konštrukcia zametača umožňuje rýchle a dôkladne pracovať vo všetkých oblastiach použitia. Možné pripojenie

je čelne alebo vzadu. Vhodné sú najmä do prašného prostredia, pretože tu nie sú žiadne rotačné časti.

Vyrábajú sa v šírke 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 a 3000 mm.


Zametač chodníkový ZCH

Chodníkový zametač je určený na letnú a zimnú údržbu chodníkov a komunikácií. Pohon je hydromotorom alebo

od vývodového hriadeľa 540/1000/2000 ot/min a stredovou prevodovkou.

Vyrábajú sa v šírke 1000, 1250 a 1500 mm.


Zametač ZK

Jediný typ zametača, ktorý je možné objednať s priemerom kartáča 400 mm alebo 530 mm. Stredový pohon

a univerzálny záves dovolí pripojenie zametača k väčšine malotraktorov. Zametače je možné dodávať

v prevedení s pohonom od vývodového hriadeľa s otáčkami 1000 ot/min. smer otáčania doľava alebo 2000

ot/min. smer otáčania doprava - v smere jazdy, alebo pohon hydromotorom. Pri pohone hydromotorom je pre

bezproblémovú prevádzku zametača nutný výkon hydraulického čerpadla minimálne 30 l/min. pri tlaku 16 MPa.

Vyrábajú sa v šírke 1000, 1250 a 1500 mm, priemer 400 v šírke 1250 mm.

Nesený zametač pre malotraktory KM-M

Nesené zametače pre malotraktory a komunálne stroje slúžia na zametanie dvorov, ciest, továrenských hál,

parkovísk, stavenísk a ostatných plôch pri celoročnom nasadení. Pripájajú sa na predný alebo zadný trojbodový

záves. Pohon je od vývodového hriadeľa alebo hydromotora. Príslušenstvo stroja ako vaňa na nečistoty, bočný

primetací kartáč, kropenie a pod. je možné doobjednať.

Vyrábajú sa v šírke 1250, 1550 a 1850 mm.

Nesený zametač pre traktory KM-T

Zametač je robustnej a osvedčenej konštrukcie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pripája sa na predný alebo

zadný trojbodový záves. Pohon je od vývodového hriadeľa alebo hydromotora. Príslušenstvo stroja ako je vaňa

na nečistoty, bočný primetací kartáč, kropenie a pod. je možné doobjednať.

Vyrábajú sa v šírke 1550, 1850 a 2300 mm.

Zametač s pevným uhlom natočenia pre traktory a malotraktory KM-P

Jedná sa o najlacnejší variant zametačov pre traktory, malotraktory a komunálne nosiče. Použitie na čelnom

alebo zadnom závese i malotraktora.

Vyrábajú sa v šírke 1250, 1550, 1850 a 2300 mm.


Nesený zametač pre stavebné stroje KM-S

Možnosti použitia a výkonnosť závisí iba na zvolenom nosiči. Príslušenstvo stroja  ako je vaňa na nečistoty,

bočný primetací kartáč, kropenie a pod. je  možno doobjednať.

Vyrábajú sa v šírke 1250, 1550 1850 a 2300 mm.


Zametač SW - GRAND

Zametač je určený pre traktory, čelné nakladače a stavebné stroje. Pripojenie zametača SW - GRAND je možné

na predný alebo zadný trojbodový záves traktora, prípadne upínacie zariadenie stavebného stroja. Pohon je od

vývodového hriadeľa ( 540 ot/min ) alebo od hydromotora ( 50 - 100 l/min a max. 200 bar ), pri vyšších

hodnotách sa musí použiť redukčný ventil.

Vyrábajú sa v šírke 2100, 2500 a 2800 mm.

text